Prílohy:1

Multimediálna tvorba

Interaktívna prehliadka FPV UMB

mapa
1 pred školou 5 bufet
2 areál školy 6 aula
3 vchod do budovy 7 dekanát FPV
4 knižnica 8 I - Club
1 katedra informatiky
2 katedra telesnej výchovy a športu
3 katedra biológie a ekológie
4 katedra histórie
5 vtáči výbeh
1 katedra matematiky
2 katedra chémie
3 katedra fyziky
4 katedra techniky a technológií
1 katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
2 katedra filozofie
3 katedra geografie a krajinnej ekológie
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4
1 2 3

© Jaroslav Beňo, Ján Maár, Matej Tepper a Peter Otto 2014