Prílohy:1

Efektívne algoritmy 2

Na predmete sa riešila zbierka úloh z knihy Programming Challenges. Súbory a kniha sú dostupné v prílohe.

Obsah prílohy

  • Kniha - Programming_Challenges.pdf
  • Niektoré z riešených úloh v programe Code::Blocks. Programovací jazyk: C
  • Bližší opis k úlohám na skúšku - efektivne-algoritmy-master.zip.
  • Vzorové vstupné a výstupné údaje úloh - adresár samples.
  • Prehľad úspešnosti riešených úloh - problems.xlsx.

Testovanie vstupu:

1. Spustíme si príkazový riadok (WIN+R, príkaz cmd)

cmd

2. Potiahneme skompilovaný súbor (.exe) a vstupný súbor (.inp). Vstup vyjadríme znakom "<".

cmd2