Prílohy:1

Tabuľkou riadený parser

Vytvorte tabuľkou riadenú implementáciu syntaktického analyzátora.

package tab_impl;

import java.util.*;

/**
 *
 * @author vasava
 */
public class Tab_impl {

  public static void main(String args[]) {
    Stack st = new Stack();
    char a;
    String vstup = "()$";
    String[][] akcie = {
      {"",  "(",  ")",  "$"},
      {"S",  "(S)S", "",   ""}
    };
    int i,j, riadok, stlpec;
    i=0;

    System.out.println(st.toString());
    st.push('S');

    while (!st.empty()) {
      System.out.println(st.toString());

      a = (char) st.lastElement(); //vrch zasobnika
      if (!Character.isUpperCase(a) && vstup.charAt(i) == a) //terminal
      {
        st.pop(); //odobratie z vrchu
        i++;
      } 
      else if (Character.isUpperCase(a) && Character.isAlphabetic(a)) //neterminal
      {
        riadok = -1;
        for (j = 0; j < akcie.length; j++) //hladam pravidlo
        {
          if (akcie[j][0].length() != 0 && akcie[j][0].charAt(0) == a) //nasiel som pravidlo
          {
            riadok = j;
            break;
          }
        }
        if (riadok == -1) {
          chyba();
        }

        stlpec = -1;
        for (j = 1; j < akcie[0].length; j++) //hladam terminal
        {
          if (akcie[0][j].length() != 0 && akcie[0][j].charAt(0) == vstup.charAt(i)) {
            stlpec = j;
            break;
          }
        }
        if (stlpec == -1) {
          chyba();
        }

        st.pop(); //odobratie z vrchu
        if (akcie[riadok][stlpec].length() > 0) {
          for (j = akcie[riadok][stlpec].length() - 1; j >= 0; j--) {
            st.push(akcie[riadok][stlpec].charAt(j));
          }
        }

      } else {
        chyba();
      }
    }
    System.out.println(st.toString());
    System.out.println("akceptujem");
  }

  static void chyba() {
    System.out.println("Chyba");
    System.exit(0);
  }
}

Výstup

run:
[]
[S]
[S, ), S, (]
[S, ), S]
[S, )]
[S]
[]
akceptujem
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)