Správa pamätí

 • Spoločná pamäť
 • Distribuovaná pamäť
 • Distribuovano-spoločná pamäť

Spoločná pamäť

Spoločná pamäť je pamäť, ku ktorej môžu pristupovať viaceré procesory. Zmeny v pamäti vytvorené jedným procesorom sú viditeľné ostatným procesorom. Počítače so spoločnou pamäťou môžu byť rozdelené do dvoch hlavných tried:
 • Jednotný prístup k pamäti (angl. Uniform Memory Acces, UMA, obr. 1)
  • Dnes sa najviac používa pri symetrických viacprocesorových počítačoch (angl. Symmetric Multiprocessor, SMP).
  • Procesory sú identické.
  • Rovnaký prístup a čas prístupu do pamäte.
 • Nejednotný prístup k pamäti (angl. Non-Uniform Memory Acces, NUMA, obr. 2)
  • Často je vytvorený fyzickým spojením dvoch alebo viacerých SMP.
  • Jeden SMP môže priamo pristupovať k pamäti iného SMP.
  • Všetky procesory nemajú rovnaký čas prístupu všetkých pamätí.
  • Prístup k pamäti sieťou je pomalší.

Obrázok 1: Spoločná pamäť (UMA).
Obrázok 2: Spoločná pamäť (NUMA).


Distribuovaná pamäť

Základnou charakteristikou distribuovaných pamäťových systémov (obr. 3) je, že potrebujú na prepojenie komunikačnú sieť.

Obrázok 3: Distribuovaná pamäť.


Distribuovaná pamäť má tieto vlastnosti:
 • Procesory majú ich vlastnú lokálnu pamäť, takže tu nie je globálny adresný priestor.
 • Výpočtové úlohy môžu pracovať len s lokálnymi dátami, a ak sú potrebné vzdialené dáta, úloha musí komunikovať s jedným alebo viacerými vzdialenými procesormi.
 • Pretože každý procesor má jeho vlastnú pamäť, pracuje nezávisle.
 • Zmeny, ktoré procesor urobí v jeho lokálnej pamäti nemajú vplyv na pamäte ostatných procesorov.

Hybridná distribuovano-spoločná pamäť

Distribuovano-spoločnú pamäť (angl. Distributed shared memory, DSM) v súčasnosti používajú najväčšie a najrýchlejšie počítače na svete. Je to spojenie spoločnej a distribuovanej pamäťovej architektúry (obr. 4).

Obrázok 4: Distribuovano-spoločná pamäť.
1Aké vlastnosti má distribuovaná pamäť?