Prílohy:1|2|3

MOSIX Virtual Cluster

 1. Na webe http://www.mosix.org v časti distribúcie nájdeme sekciu Virtual Clusters on Linux and Windows.
 2. Stiahneme uvedený obraz virtuálneho disku (nieco.vmdk.bz2) a rozbalíme cez WinRAR resp. WinZip.
 3. Extrahovaný obraz duplikujeme a premenujeme podľa počtu uzlov (v našom prípade 3):
 4. Zo stránky http://www.vmware.com stiahneme (vyžaduje sa registrácia) a nainštalujeme VMware server.
 5. V prehliadači IE (nie 64bit. verzia) otvoríme adresu http://localhost:8222 a zadáme prihlasovacie údaje.
  Používateľské meno a heslo je rovnaké ako pre prístup do OS. V niektorých prípadoch je nutné heslo v ovládacích paneloch OS pridať, ak sa nie je možné prihlásiť bez hesla:
 6. Vytvoríme dátové úložisko, v ktorom nastavíme cestu k adresáru s pripravenými vdmk obrazmi:
 7. Pre každý virtuálny PC (uzol) vykonáme tento postup:
 8. Po vykonaní predošlých krokov sme vytvorili 3 virtuálne PC:
 9. Každé spustíme tlačidlom :
 10. Konzola pre ovládanie uzla vyžaduje inštaláciu dodatočného pluginu.
  Po jeho nainštalovaní a znovu spustení stránky otvoríme okno konzoly kliknutím na plochu pod príslušnou záložkou:
 11. Zobrazí sa okno konzoly:
 12. Ďalej sa riadime pokynmi na obrazovke. IP adresy môžeme ponechať také, aké systém určí automaticky.
  Pôvodná verzia anglického návodu je dostupná na stránke http://www.mosix.org/txt_vmreadme.html.
 13. Po predošlých krokoch sú virtuálne PC pripravené na spustenie nášho programu. Neobsahujú GCC kompilátor, preto môžeme programy najskôr skompilovať na labse cez putty.
  Po skompilovaní použijeme FTP klienta na stiahnutie súborov na lokálny PC, z ktorého tiež pomocou FTP klienta skopírujeme súbory na jeden z virtuálnych PC.
 14. Pre prístup k virtuálnemu PC potrebujeme poznať jeho IP, meno (root) a heslo (mosix):