Distribuované operačné systémy1Usporiadajte príbuzné slová vedľa seba do riadkov


  1. MISD
  2. SIMD
  3. MIMD
  4. SISD
  1. jedna inštrukcia, jedny dáta
  2. jedna inštrukcia, viaceré dáta
  3. viaceré inštrukcie, viaceré dáta
  4. viaceré inštrukcie, jedny dáta