Distribuované operačné systémy1Usporiadajte príbuzné slová vedľa seba do riadkov


  1. MIMD
  2. SIMD
  3. MISD
  4. SISD
  1. viaceré inštrukcie, jedny dáta
  2. viaceré inštrukcie, viaceré dáta
  3. jedna inštrukcia, jedny dáta
  4. jedna inštrukcia, viaceré dáta