Distribuované operačné systémy1Usporiadajte príbuzné slová vedľa seba do riadkov


  1. SISD
  2. MIMD
  3. MISD
  4. SIMD
  1. viaceré inštrukcie, viaceré dáta
  2. viaceré inštrukcie, jedny dáta
  3. jedna inštrukcia, jedny dáta
  4. jedna inštrukcia, viaceré dáta