Distribuované operačné systémy1Usporiadajte príbuzné slová vedľa seba do riadkov


  1. MISD
  2. SISD
  3. SIMD
  4. MIMD
  1. jedna inštrukcia, viaceré dáta
  2. jedna inštrukcia, jedny dáta
  3. viaceré inštrukcie, jedny dáta
  4. viaceré inštrukcie, viaceré dáta